Translate

söndag 17 augusti 2014

1Jn 3:2 Mina älskade, vi äro nu Guds barn,

1Jn 3:1  Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.
1Jn 3:2  Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.
1Jn 3:3  Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.
1Jn 3:4  Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.
1Jn 3:5  Och i veten att Han uppenbarades, för att han skulle borttaga synderna; och synd finnes icke i honom.
1Jn 3:6  Var och en som förbliver i honom, han syndar icke; var och en som syndar, han har icke sett honom och icke lärt känna honom.
1Jn 3:7  Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig. 


Rom 8:14  Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.
Rom 8:15  I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: "Abba! Fader!"
Rom 8:16  Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.
Rom 8:17  Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

Gal 3:26  Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;
Gal 3:27  ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.
Gal 3:28  Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.
Gal 3:29  Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.