Translate

söndag 1 februari 2015

Kristus budskap handlar om kärlek och fred.

Frid med Gud och fred mellan människor är ett resultat av frälsningen! Kärleken till Gud som kommer först producerar kärlek till människor.

Kristus kärleksbud är det som karaktäriserar kristendomen. Kristus är inte upphovet till krig förföljelse eller annan ondska i vår tid. Om någon har gjort sig skyldig till någon orätt i Jesus namn så finns det bevis i Bibeln för att det omöjligt kan vara en kristen handling, alltså  kan inte Kristus eller den kristna läran stå till svars för vad människor företar sig på egen hand. Tvärt om så lär Jesus ut den ultimata kärlekshandlingen nämligen att älska sina fiender och att inte hämnas på de som smädar eller förföljer. Allt som kristna gör är inte alltid pga Kristus eftersom ingen lever upp till Jesus perfektion, ingen kan därför klandra Gud för människors misstag eller ondskefulla handlingar.

Mat 5:38  Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.
Mat 5:39  Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.
Mat 5:40  Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också.
Mat 5:41  Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom.
Mat 5:42  Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.
Mat 5:43  Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän.
Mat 5:44  Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.
Mat 5:45  Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Mat 5:46  Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också?
Mat 5:47  Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?
Mat 5:48  Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.