Translate

måndag 23 juni 2014

Äro vi då något förmer än de andra? Ingalunda.

Jag tror mig veta att många liksom jag, hade fel förväntningar om vad kristendomen handlar om, det var dock en mycket glad nyhet, att höra den goda nyheten på nytt, och ingen besvikelse att se nåden i Herrens ljus som mörkret aldrig har lyckats släcka. Hur viktigt är det inte att minnas att hans löften består trots vår oförmåga, och hur viktigt det är att alltid förlåta , även då köttets stålthet stretar emot. Att förbli i Herren, vad som än händer.

Kristna är som alla andra


Rom 3:9  Huru är det alltså? Äro vi då något förmer än de andra? Ingalunda. Redan härförut har jag ju måst anklaga både judar och greker för att allasammans vara under synd.
Rom 3:10  Så är ock skrivet: "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.
Rom 3:11  Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud.
Rom 3:12  Nej, alla hava de avvikit, allasammans hava de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finnes ingen enda.
Rom 3:13  En öppen grav är deras strupe, sina tungor bruka de till svek. Huggormsgift är inom deras läppar.
Rom 3:14  Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
Rom 3:15  Deras fötter äro snara, när det gäller att utgjuta blod.
Rom 3:16  Förödelse och elände är på deras vägar,
Rom 3:17  och fridens väg känna de icke.
Rom 3:18  Guds fruktan är icke för deras ögon."
Rom 3:19  Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;
Rom 3:20  ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

Bara de kristna rättfärdiggörs inga andra

Rom 3:21  Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om,
Rom 3:22  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.
Rom 3:23  Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;
Rom 3:24  och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,
Rom 3:25  honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud - då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att han dock var rättfärdig.

När man läser i gamla testamentet är det inte svårt att se att många synder begås av de som behagar Gud tex David, det beror alltså inte på deras felfrihet utan deras tro att de finner nåd hos Gud. Det betyder verkligen inte att man kan synda med vilja och inte få konsekvenser, eftersom frälsta människor hatar synden.

Kung Davids syndanöd och omvändelse

Psa 51:2  (51:4) Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.
Psa 51:3  (51:5) Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.
Psa 51:4  (51:6) Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.
Psa 51:5  (51:7) Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.
Psa 51:6  (51:8) Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
Psa 51:7  (51:9) Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.
Psa 51:8  (51:10) Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
Psa 51:9  (51:11) Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.
Psa 51:10  (51:12) Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.
Psa 51:11  (51:13) Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.
Psa 51:12  (51:14) Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.