Translate

söndag 7 september 2014

Vi blir rättfärdiga genom tro!

Den goda nyheten gäller alla människor, oavsett ursprung, status eller kön.


Gal 3:24  Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro.
Gal 3:25  Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.
Gal 3:26  Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;
Gal 3:27  ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.
Gal 3:28  Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.
Gal 3:29  Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.