Translate

tisdag 29 december 2015


  Därför ska människor ska äta Jesus.

 

 Jesus är livs-brödet. 

Joh 6:33  Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."
Joh 6:34  De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!"
Joh 6:35  Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Detta Bröd ger liv.

Mat 4:3  Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd."
Mat 4:4  Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." 

Jesus är Ordet, därför är hans kropp detta bröd.  Läs ordet/ät brödet

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Joh 1:2  Han var i begynnelsen hos Gud.
Joh 1:3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.
Joh 1:4  I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Joh 1:5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Blodet är själen/anden. 

I gamla testamentet var det förbjudet att äta blodet från köttet, eftersom blodet är själva själen, därför var djuret tvunget att tömmas på blod först.

Denna sed adresserar Paulus som något som skulle gälla även de hedniskt kristna, till skillnad från övriga judiska mattraditioner (som inte har betydelse för icke-judiska kristna).

Act 15:19  Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud
Act 15:20  utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenas genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. 

Vinet symboliserar dock förbundsblodet och inget annat.

Mat 26:27  Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den.
Mat 26:28  Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 

Vikten av att förbli i Kristus lära, studera ordet och vandra i den helige Andens vägledning.

Joh 6:53  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er.
Joh 6:54  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Joh 6:55  Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck.
Joh 6:56  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.
Joh 6:57  Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever.
Joh 6:58  Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet."
Joh 6:59  Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kapernaum.

Ät och drick = Hör Guds ordet och bli fylld av den helige anden.

Act 11:14  Han skall tala till dig, och genom de orden skall du bli frälst, du och hela din familj.
Act 11:15  Och när jag började tala, föll den helige Ande på dem, alldeles som på oss under den första tiden.

Minns att vattnet förvandlades till vin

Act 11:16  Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den helige Ande.

Vikten av Jesu blod.

Heb 9:19  När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket.
Heb 9:20  Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla.
Heb 9:21  På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten.
Heb 9:22  Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.
Heb 9:23  Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen.
Heb 9:24  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.
Heb 9:25  Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget.
Heb 9:26  I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.
Heb 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas,
Heb 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Luk 24:45  Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.

Luk 24:46  Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda,

Luk 24:47  och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.