Translate

söndag 2 november 2014

"Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd."

Job 28:10  In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är.
Job 28:11  Vattenådror täppas till och hindras att gråta. Så dragas dolda skatter fram i ljuset.
Job 28:12  Men visheten, var finnes hon, och var har förståndet sin boning?
Job 28:13  Priset för henne känner ingen människa; hon står ej att finna i de levandes land.
Job 28:14  Djupet säger: "Hon är icke här", och havet säger: "Hos mig är hon icke."
Job 28:15  Hon köper icke för ädlaste metall, med silver gäldas ej hennes värde.
Job 28:16  Hon väges icke upp med guld från Ofir, ej med dyrbar onyx och safir.
Job 28:17  Guld och glas kunna ej liknas vid henne; hon får ej i byte mot gyllene klenoder.
Job 28:18  Koraller och kristall må icke ens nämnas; svårare är förvärva vishet än pärlor.
Job 28:19  Etiopisk topas kan ej liknas vid henne; hon väges icke upp med renaste guld.
Job 28:20  Ja, visheten, varifrån kommer väl hon, och var har förståndet sin boning?
Job 28:21  Förborgad är hon för alla levandes ögon, för himmelens fåglar är hon fördold;
Job 28:22  avgrunden och döden giva till känna; "Blott hörsägner om henne förnummo våra öron."
Job 28:23  Gud, han är den som känner vägen till henne, han är den som vet var hon har sin boning.
Job 28:24  Ty han förmår skåda till jordens ändar, allt vad som finnes under himmelen ser han.
Job 28:25  När han mätte ut åt vinden dess styrka och avvägde vattnen efter mått,
Job 28:26  när han stadgade en lag för regnet och en väg för tordönets stråle,
Job 28:27  då såg han och uppenbarade henne, då lät han henne stå fram, då utforskade han henne.
Job 28:28  Och till människorna sade han så: "Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.