Translate

tisdag 29 april 2014

Jesus blev mobbad!

Är det inte en sann tröst för dem som blir mobbade på skolor, arbetsplatser i familjen eller varför inte i kyrkan, att Gud själv i mänsklig gestalt fick genomgå denna brutala behandling, trots att han var perfekt? Den skam, ensamhet och ångest som den mobbade upplever har Herren själv känt, han blev även misshandlad torterad och dödad av sina plågoandar, men han gick in i det med öppna ögon, och genomled allt detta för vår skull.För att vi skulle frälsas från våra synder och få försoning med Gud Fadern, som annars hade dömt oss för våra synders skull.  Jesus uppstod på tredje dagen och de som tror på honom ska vid uppståndelsen släppas in i hans härlighet och ha evigt liv.


Har du blivit förrådd av en vän?

Jesus som hundra procent människa och hundra procent Gud vet vad du känner

Mat 26:46  Stån upp, låt oss gå; se, den är nära, som förråder mig."
Mat 26:47  Och se, medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv, och jämte honom en stor folkskara, med svärd och stavar, utsänd från översteprästerna och folkets äldste.
Mat 26:48  Men förrädaren hade givit dem ett tecken; han hade sagt: "Den som jag kysser, den är det; honom skolen I gripa."
Mat 26:49  Och han trädde nu strax fram till Jesus och sade: "Hell dig, rabbi!" och kysste honom häftigt.
Mat 26:50  Jesus sade till honom: "Min vän, gör vad du är här för att göra." Då stego de fram och grepo Jesus och togo honom fången.

Jesus hade full  kontroll och lät sig bli tagen frivilligt i kärlek och trofasthet.


Mat 26:51  Men en av dem som voro med Jesus förde handen till sitt svärd och drog ut det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. 
Mat 26:52  Då sade Jesus till honom: "Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd. 
Mat 26:53  Eller menar du att jag icke kunde utbedja mig av min Fader, att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar? 
Mat 26:54  Men huru bleve då skrifterna fullbordade, som säga att så måste ske?" 

Har du blivit övergiven?

Jesus övergavs av alla sina vänner

Mat 26:55  I samma stund sade Jesus till folkskaran: "Såsom mot en rövare haven I gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig. Var dag har jag suttit i helgedomen och undervisat, utan att I haven gripit mig. 
Mat 26:56  Men allt detta har skett, för att profeternas skrifter skola fullbordas." Då övergåvo alla lärjungarna honom och flydde. 

Har du blivit oskyldigt dömd? 

Jesus blev dömd och kränkt inte bara av hedningar men av församlingen, bland "kyrkans" män och av översteprästen själv,


Mat 26:65  Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: "Han har hädat. Vad behöva vi mer några vittnen? I haven nu hört hädelsen. 
Mat 26:66  Vad synes eder?" De svarade och sade: "Han är skyldig till döden." 

Har du blivit misshandlad?


Mat 26:67  Därefter spottade man honom i ansiktet och slog honom på kinderna, den ene med knytnäven, den andre med flata handen, 
Mat 26:68  och sade: "Profetera för oss, Messias: vem var det som slog dig?" 

Den som har blivit mobbad värdesätter trogna vänner. 


Joh 15:15  Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder. 
Joh 15:16  I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn. 
Joh 15:17  Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra. 
Joh 15:18  Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.