Translate

söndag 18 maj 2014

Verkligheten själv är Kristus.

Hur viktigt är det inte att minnas Bibelns ord i dessa tider av diverse läror som vi bombarderas med från världen. Kroppsfixering, matdoktriner, filosofier och allt sådant, vissa försöker även baka ihop allt detta med kristendomen, men skriften talar inte för det.Vårt eget kött är korrupt och tilltalas av dessa människobud, men den helige anden talar om Jesus.

1Ti 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
1Ti 4:2  De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten
1Ti 4:3  och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.
1Ti 4:4  Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.
1Ti 4:5  Det helgas genom Guds ord och bön.
1Ti 4:6  När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt.
1Ti 4:7  Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan.
1Ti 4:8  Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande -
1Ti 4:9  det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.
1Ti 4:10  Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende.

Håll fast vid tron, förtrösta på Kristus!


Col 2:13  Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser
Col 2:14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.
Col 2:15  Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
Col 2:16  Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat.
Col 2:17  Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.
Col 2:18  Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne
Col 2:19  och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor.
Col 2:20  Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud:
Col 2:21  "Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på".
Col 2:22  Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror.
Col 2:23  Detta uppfattas visserligen som 'vishet', med sin självvalda gudstjänst, sin 'ödmjukhet' och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.


Joh 16:13  Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.Joh 16:14  Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.