Translate

onsdag 30 juli 2014

Eph 5:15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.

Eph 1:5  I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,
Eph 1:6  för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.
Eph 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd
Eph 1:8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 


Eph 5:15  Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.
Eph 5:16  Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.
Eph 5:17  Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.
Eph 5:18  Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,
Eph 5:19  så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.
Eph 5:20  Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Eph 5:21  Underordna er varandra i Kristi fruktan.
Eph 5:22  Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.
Eph 5:23  Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.
Eph 5:24  Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.
Eph 5:25  Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,
Eph 5:26  för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.
Eph 5:27  Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.
Eph 5:28  På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.
Eph 5:29  Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen,
Eph 5:30  eftersom vi är lemmar i hans kropp.
Eph 5:31  Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.
Eph 5:32  Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen.
Eph 5:33  Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.