Translate

söndag 10 november 2013

2 Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.

2..A) Hur beskriver Bibeln en världslig hustru/kvinna?


 Ord 7:10-21  Se, då kom där en kvinna honom till mötes; hennes dräkt var en skökas, och hennes hjärta illfundigt.  
Pro 7:11  Yster och lättsinnig var hon, hennes fötter hade ingen ro i hennes hus. 
Pro 7:12  Än var hon på gatan, än var hon på torgen vid vart gathörn stod hon på lur. 
Pro 7:13  Hon tog nu honom fatt och kysste honom och sade till honom med fräckhet i sin uppsyn: 
Pro 7:14  "Tackoffer har jag haft att frambära; i dag har jag fått infria mina löften. 
Pro 7:15  Därför gick jag ut till att möta dig jag ville söka upp dig, och nu ha jag funnit dig. 

Pro 7:19  Ty min man är nu icke hemma han har rest en lång väg bort. 
Pro 7:20  Sin penningpung tog han med sig; först vid fullmånstiden kommer han hem." 
Pro 7:21  Så förleder hon honom med allahanda fagert tal; genom sina läppars halhet förför hon honom. 

B) Hur kan världslighet skada kristen gemenskap?


 Jak 4:1  Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar? 
Jas 4:2  I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I haven intet, därför att I icke bedjen. 
Jas 4:3  Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån. 
Jas 4:4  I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.