Translate

tisdag 5 november 2013


Mat 7:7  Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Mat 7:8  Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

Mina frågor och Bibelns svar angående kvinnorollen och relationsfrågor. 

 Här är en rad frågor som kom upp, efter att jag och min man studerat Bibeln en tid och besökt några olika protestantiska kyrkor, i Sverige och utomlands, samt lyssnat till div predikningar.  Vi blev först förvånade när vi lade märkte till att dagens moderna kyrka skiljer sig markant, från Bibelns kyrka. Förutom brist på predikan av evangelium (vilket borde vara det centrala budskapet) såg vi en avsaknad av kristen gemenskap, något som ju också är en grundpelare i den Bibliska kyrkan. Gemenskapen fanns ibland inte alls, och där den fanns liknade den mer ett sekulärt team-building projekt, (med allt vad det innebär) än ett bönens och fridens hus.


Kan det här ha någonting att göra med att man helt enkelt plockat bort de ramar, inom vilka Paulus och de andra apostlarna tydligt uttryckte att sammankomsterna borde hållas? Hur kan man ändra innebörden i Guds heliga skrift, och samtidigt anse den vara helig?

 Vad handlar egentligen Bibelns kontroversiella kvinnosyn om?  Hur kan vi kvinnor omvända oss från våran världsliga livsstil, om den aldrig adresseras? 

Jag sökte svar direkt ur Bibeln för att undvika ytterligare förvirring, då det ibland verkar finnas lika många tolkningar som läsare. Ett tips är att ha koll på ordet i dessa tider. Min man introducerade för mig de klarsynta Pastorerna från förr: Charles H Spurgeon och John Bunyan. Dom visste verkligen hur man levererar predikan om nåden! Vi får dock vara tacksamma för de män som än idag predikar sanningens ord, för oss.  

Själv påstår jag inte att jag lever upp till Bibelns höga kvinnoideal, men med Gud är allting möjligt, vilket är mitt hopp!            

(OBS!) Det här är en enkel hemma-gjord Bibelstudie kring kvinnorollen och relationsfrågor, som består av ca 14 frågor, ställda av en person, med varken högskoleutbildning eller kyrklig uppväxt i ryggen. Kanske kan det, ändå vara till nytta för någon syster med liknande funderingar, hade själv uppskattat det, vilket är anledningen till varför jag väljer att dela med mig.    Tolkningar och ytterligare kommentarer lämnar vi åt Pastorerna.       Tit 2.3-4  Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.