Translate

söndag 10 november 2013

 Be om vishet och förstånd.

Pro 4:5  Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån.
Pro 4:6  Övergiv henne icke, så skall hon bevara dig; älska henne, så skall hon beskydda dig.
Pro 4:7  Vishetens begynnelse är: "Sök förvärva vishet"; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.
Pro 4:8  Akta henne högt, så skall hon upphöja dig; hon skall göra dig ärad, om du sluter henne i din famn.
Pro 4:9  Hon skall sätta på ditt huvud en skön krans; en ärekrona skall hon räcka åt dig.

Mat 25:1  "Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.
Mat 25:2  Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga.
Mat 25:3  De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig.
Mat 25:4  De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna.
Mat 25:5  Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade.
Mat 25:6  Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: 'Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.'
Mat 25:7  Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor.
Mat 25:8  Och de oförståndiga sade till de förståndiga: 'Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.'
Mat 25:9  Men de förståndiga svarade och sade: 'Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja, och köpen åt eder.'
Mat 25:10  Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen.
Mat 25:11  Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: 'Herre, herre, låt upp för oss.'
Mat 25:12  Men han svarade och sade: 'Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke.'
Mat 25:13  Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.