Translate

fredag 22 november 2013

5)  Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.

 Hur ser den kristna familjebilden ut?


Col 3:18  I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren. 

Col 3:19  I män, älsken edra hustrur och varen icke bittra mot dem. 

Col 3:20  I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren. 

Col 3:21  I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.