Translate

fredag 8 november 2013

Bibeln har också hälsotips!

Herrens bud gör dig klok!


 Psa 119:98  Visare än mina fiender äro, göra mig dina bud, ty de tillhöra mig för evig tid.
Psa 119:99  Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.
Psa 119:100  Jag är förståndigare än de gamle, ty jag tager dina befallningar i akt.
Psa 119:101  Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.

Herrens undervisning, ger frid, liv och hälsa.


Pro 3:1  Min son, förgät icke min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud.
Pro 3:2  Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skola de bereda dig.
Pro 3:3  Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;

Pro 3:7  Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda. 
Pro 3:8  Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri.

Guds klokhet mot sömnbesvär och rädslor.


Pro 3:21  Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt; 
Pro 3:22  så skola de lända din själ till liv bliva ett smycke för din hals. 
Pro 3:23  Då skall du vandra din väg fram i trygghet, och din fot skall du då icke stöta. 
Pro 3:24  När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött. 
Pro 3:25  Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret, när det kommer över de ogudaktiga. 

Guds ordet ger  läkedom.

Pro 4:20  Min son, akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. 
Pro 4:21  Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. 
Pro 4:22  Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp. 
Pro 4:23  Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. 


Pro 16:24  Milda ord äro honungskakor; de äro ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. 

Pro 13:12  Förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd.
   

Gud ger liv.

Pro 14:30  Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen. 

Pro 8:er35  Ty den som finner mig, han finner livet och undfår nåd från HERREN. 
Pro 8:36  Men den som går miste om mig han skadar sig själv; (8:37) alla de som hata mig, de älska döden. 

Pro 12:28  På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet ifrån död. 

Pro 13:14  Den vises undervisning är en livets källa; genom den undviker man dödens snaror. 






Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.