Translate

söndag 24 november 2013

8) Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.


 Finns det några föreskrifter angående klädsel i den Bibliska kyrkan?

1 Pe 3:3  Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt. 

1Pe 3:4  Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud. 
1Pe 3:5  På sådant sätt prydde sig ju ock fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. 
1Pe 3:6  Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom "herre"; och hennes barn haven I blivit, om I gören vad gott är, och icke låten eder förskräckas av något.


1Ti 2:9  Likaledes vill jag att kvinnorna skola uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, 1Ti 2:10  utan med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för gudfruktiga. 1Ti 2:11  Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. 1Ti 2:12  Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet. 1Ti 2:13  Adam blev ju först skapad och sedan Eva. 1Ti 2:14  Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. 1Ti 2:15  Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende. 1 Kor 11.3 Men jag vill att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. 
1Co 11:4  Var och en man som har sitt huvud betäckt, när han beder eller profeterar, han vanärar sitt huvud. 
1Co 11:5  Men var kvinna som beder eller profeterar med ohöljt huvud, hon vanärar sitt huvud, ty det är då alldeles som om hon hade sitt hår avrakat. 
1Co 11:6  Om en kvinna icke vill hölja sig, så kan hon lika väl låta skära av sitt hår; men eftersom det är en skam för en kvinna att låta skära av sitt hår eller att låta raka av det, så må hon hölja sig. 
1Co 11:7  En man är icke pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans härlighet, då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. 
1Co 11:8  Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen. 
1Co 11:9  Icke heller skapades mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. 
1Co 11:10  Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en "makt", för änglarnas skull. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.