Translate

söndag 17 november 2013

6)  Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.

 Hur bör det kristna äktenskapet förhålla sig, ifråga om jämställdhet och plikter? 1 Kor 7:37:3  Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda ock hustrun sin man. 


1Co 7:4  Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen; sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun. 

1Co 7:5  Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt. 

1Co 7:6  Detta säger jag likväl såsom en tillstädjelse, icke såsom en befallning,

 Co 7:14  Ty den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru, och den icke troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en broder; annars vore ju edra barn orena, men nu äro de heliga. - 

1Co 7:15  Om däremot den icke troende vill skiljas, så må han få skiljas. En broder eller syster är i sådana fall intet tvång underkastad, och Gud har kallat oss till att leva i frid. 

1Co 7:16  Ty huru kan du veta, du hustru, om du skall frälsa din man? Eller du man, huru vet du om du skall frälsa din hustru? 

1Co 11:11  Dock är det i Herren så, att varken kvinnan är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. 

1Co 11:12  Ty såsom kvinnan är av mannen, så är ock mannen genom kvinnan; men alltsammans är av Gud. - 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.