Translate

lördag 16 november 2013

3) Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.

Vad säger Bibeln om singel-liv ?


 1 Kor 7:1-Vad nu angår det I haven skrivit om, så svarar jag detta: En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna; 
1Co 7:2  men för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. 
2,8-:8  Till de ogifta åter och till änkorna säger jag att de göra väl, om de förbliva i samma ställning som jag. 
1Co 7:9  Men kunna de icke leva återhållsamt, så må de gifta sig; ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

1Ti 5:11  Unga änkor skall du däremot icke antaga. Ty när de hava njutit nog av Kristus, vilja de åter gifta sig; 
1Ti 5:12  och de äro då hemfallna åt dom, eftersom de hava brutit sin första tro. 
1Ti 5:13  Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är. 
1Ti 5:14  Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda. 


9, 341Co 7:34  och så är hans hjärta delat. Likaså ägnar den kvinna, som icke längre är gift eller som är jungfru, sin omsorg åt vad som hör Herren till, att hon må vara helig till både kropp och ande; men den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt vad som hör världen till, huru hon skall behaga sin man. 

1Co 7:35  Detta säger jag till eder egen nytta, och icke för att lägga något band på eder, utan för att I skolen föra en hövisk vandel och stadigt förbliva vid Herren., Matt 19:12 Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot det." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.