Translate

lördag 14 december 2013

11)Hur vet vi att vi blir räddade av nåd allena, genom tron på Jesus Kristus, vad vi än har gjort?

Mina frågor och bibelns svar ang kvinnorollen och relationer forts.


Joh 3:17  Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.Joh 3:18  Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.


Kvinnan vid brunnen


Joh 4:15  Kvinnan sade till honom: "Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten."
Joh 4:16  Han sade till henne: "Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka."
Joh 4:17  Kvinnan svarade och sade: "Jag har ingen man." Jesus sade till henne: "Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man."
Joh 4:18  Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant.

Äktenskapsbryterskan


 Joh 8:3  Då förde översteprästerna och fariséerna dit en kvinna som hade blivit beträdd med äktenskapsbrott; och när de hade lett henne fram,
Joh 8:4  sade de till honom: "Mästare, denna kvinna har på bar gärning blivit beträdd med äktenskapsbrott.
Joh 8:5  Nu bjuder Moses i lagen att sådana skola stenas. Vad säger då du?"
Joh 8:6  Detta sade de för att snärja honom, på det att de skulle få något att anklaga honom för. Då böjde Jesus sig ned och skrev med fingret på jorden.
Joh 8:7  Men när de stodo fast vid sin fråga, reste han sig upp och sade till dem: "Den av eder som är utan synd, han kaste första stenen på henne."
Joh 8:8  Sedan böjde han sig åter ned och skrev på jorden.
Joh 8:9  När de hörde detta (och kände sig överbevisade av samvetet.), gingo de ut, den ene efter den andre, först de äldsta, och Jesus blev lämnad allena med kvinnan, som stod där kvar.


( Hos 4:14  Dock kan jag icke straffa edra döttrar för att de äro skökor, eller edra söners hustrur för att de äro äktenskapsbryterskor, ty männen själva gå ju avsides med skökor, och offra med tempeltärnor. Så löper folket, som intet förstår, till sin undergång.) 


Joh 8:10  Då såg Jesus upp och sade till kvinnan: "Var äro de andra? Har ingen dömt dig?" 


Joh 8:11  Hon svarade: "Herre, ingen." Då sade han till henne: "Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.