Translate

lördag 28 december 2013

13) (SFB) Hälsa alla bröderna med en helig kyss.

Mina frågor och bibelns svar ang kvinnorollen och relationer forts.


A)Hur utövar man "den heliga kyssen heligt" eller "fridskyssen fredligt"?


Mat 5:9  Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. B) Enligt det tionde budet tillhör äkta makar varandra, vilket kan verka främmande för vår kultur. Om så är fallet, hur förhåller man sig då till sin nästas make eller maka för att inte väcka anstöt inom den bibliska gemenskapens ramverk?
Exo 20:17  Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.1Co 7:4  Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen; sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun.c) Enligt budets jämförelse lånar man lika lite sin nästas maka/make som dess hus, dator eller mobil utan tillåtelse.Hur fungerar då syskongemenskapen? Har vi som kristna som obligation att umgås med alla, utan respekt för civiltillstånd? Eller är vi obligerade att hålla ett avstånd till vår nästas make/maka?  Vad säger den kristna historien genom tiderna, vad säger Gud?OBS! Citat, Pastor John Bunyan från självbiografin: "Överflödande nåd till den störste av syndare"


Även häri beundrar jag Guds visa ledning med mig, i det han har gjort mig försiktig med kvinnor ända ifrån min första omvändelse och tills nu. De personer, som jag har varit mest förtroligt tillsammans med, kunna också giva mig det vittnesbördet, att det är mycket sällan man ser mig vara förekommande mot kvinnor. Kvinnornas artighetsfraser avskyr jag, ifrån vem jag än möter dem. Att vara ensam med en kvinna kan jag inte med.Jag vidrör sällan så mycket som en kvinnas hand. Då jag sett, huru gudfruktiga män hälsat på de kvinnor, som de besökt, eller som besökt dem, så har jag ibland gjort mina anmärkningar på det. När de har svarat, att det endast varit en gärd av hövlighet, så har jag sagt till dem, att det likväl icke är passande. Några har visserligen åberopat " den heliga kyssen", men då har jag frågat, varför de gjorde skillnad, så att de på detta sätt hälsade de vackraste men läto de fula vara. Huru lovligt sådant än må ha synts för andra, så har det dock alltid varit opassande ur min synpunkt. (slut citat)


D) Hur styrker skriften John Bunyans handlande som Pastor?1Co 14:35  Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. - 


 Pro 5:20  Min son, icke skall du hava din lust i en främmande kvinna? Icke skall du sluta din nästas hustru i din famn?


Pro 23:27  Ty skökan är en djup grop, och nästans hustru är en trång brunn.
Pro 23:28  Ja, såsom en rövare ligger hon på lur och de trolösas antal förökar hon bland människorna. 


Mat 7:12  Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna. E) Var fridskyssen menad mellan män och kvinnor eller blev det en kultur-chock?


Rom 16:16  Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er. 2Co 13:12  Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. 1Th 5:26  Hälsa alla bröderna med en helig kyss.

 1Th 5:26  Hälsa alla bröderna med en helig kyss. 
F)Vilket ord används här för bröder?
 Engelska brethren, Grekiska:  ad-el-fos = a brother, literally or figuratively, near or remoteG) Vad innebar det att vara könlös för himmelriket som Paulus? Gör dagens arbetare för himmelriket skillnad på sin roll som gift eller ogift?  Matt 19:12 Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot det." 


 1 Kor 7:1-Vad nu angår det I haven skrivit om, så svarar jag detta: En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna; 1Co 7:2  men för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. 2,8-:8  Till de ogifta åter och till änkorna säger jag att de göra väl, om de förbliva i samma ställning som jag. 1Co 7:9  Men kunna de icke leva återhållsamt, så må de gifta sig; ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.
Jesus kom bland annat i formen av brudgum, och hela kyrkan är hans brud.(Exempel höga visan) alla har vi honom kär!Son 1:4  Drag mig med dig! Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak; Vi vilja fröjdas och vara glada över dig, vi vilja prisa din kärlek högre än vin; med rätta har man dig kär. 


Joh 4:27  I detsamma kommo hans lärjungar; och de förundrade sig över att han talade med en kvinna. Dock frågade ingen vad han ville henne, eller varför han talade med henne.
Exempel på intim brödra kärlek i biblisk kultur,(även i andra kulturer).Joh 13:23  Nu var där bland lärjungarna en som låg till bords invid Jesu bröst, den lärjunge som 

Jesus älskade.1Sa 20:17  Och Jonatan besvor David ytterligare vid sin kärlek till honom, ty han hade honom lika kär som han hade sitt eget liv; Några exempel på bibliska kyssar


1)Drottningen av Saba vågade inte kyssa sin blivande man, då han inte var en köttslig broder, trots att han kallar henne för syster.Son 8:1  Ack att du vore såsom en min broder, ammad vid min moders bröst! Om jag då mötte dig därute, så finge jag kyssa dig, och ingen skulle tänka illa om mig därför.Son 4:12  "En tillsluten lustgård är min syster, min brud, en tillsluten brunn, en förseglad källa. Äktenskaplig kyss, höga visan.Son 1:2  Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin.Äktenskapsbryterskan från ordspråksboken talar om religion, samt kysser en man, utanför äktenskapet.Pro 7:13  Hon tog nu honom fatt och kysste honom och sade till honom med fräckhet i sin uppsyn: 

Pro 7:14  "Tackoffer har jag haft att frambära; i dag har jag fått infria mina löften. 

Pro 7:15  Därför gick jag ut till att möta dig jag ville söka upp dig, och nu har jag funnit dig. :David och Jonathans broderliga kyss.1Sa 20:41  Men sedan gossen hade gått, reste David sig upp på södra sidan; och han föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig tre gånger; och de kysste varandra och gräto med varandra, och David grät överljutt. Mose kysser sin svärfader.Exo 18:7  Då gick Mose sin svärfader till mötes och bugade sig för honom och kysste honom. Och när de hade hälsat varandra, gingo de in i tältet.

 


Fadern kysser den förlorade sonenLuk 15:20  Så stod han upp och gick till sin fader. Och medan han ännu var långt borta, fick hans fader se honom och ömkade sig över honom och skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom innerligt. 


OBS !Det här är bara några reflektioner och funderingar kring ämnet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.