Translate

fredag 27 december 2013

Feminismen, århundradets blåsning?

Har vi kvinnor under det senaste århundradet, gått på en ny blåsning a la Eden?
Eftersom vi lyssnar till den röst som väser i våra öron, att om vi gör som Gud säger och finner oss i den bibliska underordnade rollen, så blir vi inte fria, utan diskriminerade och olyckliga. Vidare om vi överger den av Gud givna rollen,(som förmodligen inte ens gäller längre), så ska vi bli lika männen och göra allt som dom gör, vilket den sluge, försäkrar inte alls kommer att leda till ogudaktighet, synd och slutligen död.
Däremot skulle det leda till befrielse och jämlikhet, samt ge oss möjligheter till outforskad kunskap som hållits borta ifrån oss, under alla dessa år och hindrat oss ifrån att själva besluta om vad som är gott och ont! Eftersom argumenten var vackra och motiven verkade goda, så åt vi av denna" förbjudna frukt".
När tanken blivit till handling, tog det inte länge innan vi övertygade männen om att de borde göra detsamma, och dom åt...

Synda fallet

Gen 3:1  Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: "Skulle då Gud hava sagt: 'I skolen icke äta av något träd i lustgården'?"
Gen 3:2  Kvinnan svarade ormen: "Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården,
Gen 3:3  men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: 'I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.'"
Gen 3:4  Då sade ormen till kvinnan: "Ingalunda skolen I dö;
Gen 3:5  men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är."
Gen 3:6  Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt.


Frukten av "den nya frukten"


Den må ha smakat sött i munnen men ack så bittert i magen, då den gav: skilsmässa i massor, utsatta barn, aborter, bitterhet, våld, missbruk,otukt, moraliskt förfall i kyrkorna och i samhället, sekularisering, all sorts ogudaktighet och synd vilket leder till död.


Vem står emot den sista tidens ondska?


2Ti 3:2  Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 
2Ti 3:3  kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, 
2Ti 3:4  förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, 
2Ti 3:5  de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. 
2Ti 3:6  Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda begärelser, 
2Ti 3:7  kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.