Translate

onsdag 25 december 2013

Luk 2:32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel."

Luk 2:25  I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom.
Luk 2:26  Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.
Luk 2:27  Han kom nu genom Andens tillskyndelse till helgedomen. Och när föräldrarna buro in barnet Jesus, för att så göra med honom som sed var efter lagen,
Luk 2:28  då tog också han honom i sin famn och lovade Gud och sade:
Luk 2:29  "Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid, efter ditt ord,
Luk 2:30  ty mina ögon hava sett din frälsning,
Luk 2:31  vilken du har berett till att skådas av alla folk:
Luk 2:32  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel."
Luk 2:33  Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.
Luk 2:34  Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: "Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.
Luk 2:35  Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara."
Luk 2:36  Där fanns ock en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var kommen till hög ålder; i sju år hade hon levat med sin man, från den tid då hon var jungfru,
Luk 2:37  och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner, natt och dag.
Luk 2:38  Hon kom också i samma stund tillstädes och prisade Gud och talade om honom till alla dem som väntade på förlossning för Jerusalem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.