Translate

söndag 1 december 2013

9) Mina frågor och Bibelns svar ang kvinnorollen och relationer, forts.

  A) Har kvinnor och män, samma uppgifter under gemensam sammankomst?


1Ti 2:12  Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet. 

1Ti 2:13  Adam blev ju först skapad och sedan Eva. 
1Ti 2:14  Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. 
1Ti 2:15  Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende. 

B) Finns det Bibliskt belägg för att kvinnor ställer frågor eller diskuterar med männen under sammankomst?


 1Co 14:34  Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder. 
1Co 14:35  Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. - 
1Co 14:36  Eller är det från eder som Guds ord har utgått? Eller har det kommit allenast till eder? 
1Co 14:37  Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud. 
1Co 14:38  Men vill någon icke inse detta, så vare det hans egen sak. 

C) Vad ska en kristen kvinna göra om hennes man inte är troende?

 1Pe 3:1  Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord, 
1Pe 3:2  när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.