Translate

fredag 20 december 2013

Mat 2:10 Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.

Mat 2:1  När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem
Mat 2:2  och sade: "Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning."
Mat 2:3  När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.
Mat 2:4  Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas.
Mat 2:5  De svarade honom: "I Betlehem i Judeen; ty så är skrivet genom profeten:
Mat 2:6  'Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar, ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel.'"
Mat 2:7  Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig.
Mat 2:8  Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade: "Faren åstad och forsken noga efter barnet; och när I haven funnit det, så låten mig veta detta, för att också jag må komma och giva det min hyllning."
Mat 2:9  När de hade hört konungens ord, foro de åstad; och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den.
Mat 2:10  Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.
Mat 2:11  Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.
Mat 2:12  Sedan fingo de, genom en uppenbarelse i drömmen, befallning att icke återvända till Herodes; och de drogo så en annan väg tillbaka till sitt land.
Mat 2:13  Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: "Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det."
Mat 2:14  Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten, och drog bort till Egypten.
Mat 2:15  Där blev han kvar intill Herodes' död, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade: "Ut ur Egypten kallade jag min son."
Mat 2:16  När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen.
Mat 2:17  Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias, när han sade:
Mat 2:18  "Ett rop hördes i Rama, gråt och mycken jämmer; det var Rakel som begrät sina barn, och hon ville icke låta trösta sig, eftersom de icke mer voro till."
Mat 2:19  Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten,
Mat 2:20  och sade: "Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda."
Mat 2:21  Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig, och kom så till Israels land.
Mat 2:22  Men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen; efter sin fader Herodes, fruktade han att begiva sig dit; och på grund av en uppenbarelse i drömmen drog han bort till Galileens bygder.
Mat 2:23  Och när han hade kommit dit, bosatte han sig i en stad som hette Nasaret, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeterna, att han skulle kallas nasaré. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.