Translate

måndag 23 december 2013

Luk 2:14 "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!"

Luk 2:8  I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.
Luk 2:9  Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.
Luk 2:10  Men ängeln sade till dem: "Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.
Luk 2:11  Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
Luk 2:12  Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba."
Luk 2:13  I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:
Luk 2:14  "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!"
Luk 2:15  När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss."
Luk 2:16  Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban.
Luk 2:17  Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.
Luk 2:18  Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.
Luk 2:19  Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.
Luk 2:20  Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.