Translate

tisdag 10 december 2013

Se upp för Elis söner som vill ha äran för sig själva!

1Sa 2:12  Men Elis söner var onda män, som inte kände HERREN. 

1Sa 2:13  Så här brukade prästerna göra med folket: När någon offrade ett slaktoffer, kom prästens tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. 

1Sa 2:14  Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. 

1Sa 2:15  Ja, till och med innan man hade förbränt det feta, kom prästens tjänare och sade till den som offrade: "Ge hit kött att steka åt prästen, för han vill inte ha kokt kött av dig, utan rått." 

1Sa 2:16  Om då mannen svarade honom: "Låt dem först förbränna det feta, sedan kan du ta vad du vill", så brukade han svara: "Nej, ge mig det nu, annars tar jag det med våld." 

1Sa 2:17  De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. 


Hur reagerar man om sådant sker bland de sina?

1Sa 2:22  Eli var nu mycket gammal. När han fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg med de kvinnor som tjänstgjorde vid ingången till uppenbarelsetältet,1Sa 2:23  sade han till dem: "Varför gör ni sådant? Jag hör från allt folket här hur illa ni handlar.1Sa 2:24  Gör inte så, mina söner! Det är inget gott rykte jag hör, det som sprids bland HERRENS folk. 


Guds reaktion

1Sa 2:27  En gudsman kom till Eli och sade till honom: "Så säger HERREN: Uppenbarade jag mig inte för din faders hus när de var i Egypten och tjänade faraos hus?
1Sa 2:28  Och utvalde jag inte honom bland alla Israels stammar till präst åt mig för att offra på mitt altare och tända rökelse och bära efod inför mitt ansikte? Gav jag inte Israels barns alla eldsoffer åt din faders hus?
1Sa 2:29  Varför föraktar ni då mina slaktoffer och mina matoffer som jag har befallt i min boning? Hur kan du ära dina söner mer än mig, så att ni göder er själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel? 


Konsikvens

1Sa 2:30  Därför säger HERREN, Israels Gud: Visserligen har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få vandra inför mig för all framtid, men nu säger HERREN: Det skall inte ske! Jag skall ära dem som ärar mig, men de som föraktar mig skall komma på skam. 


  Trots att sant kristna lever, med Jesus som exempel, finns det ingen som kan leva syndfritt, eller ikläda sig rollen som sina med-bröder/systrars frälsare. Endast lammet är värdigt.

Syns det någonstans i evangelium att de heliga kvinnorna kysste de övriga brödernas fötter ? Dyrkade de inte alla endast Herren?
 Tyvärr kommer inte alla lärare idag heller med ödmjukhet inför detta faktum. Problemet är att vissa glömmer att dom endast ska vakta fåren tills dess rätta ägare kommer tillbaka, samt att deras huvudsyfte är att mata fåren, alltså predika Herrens ord, för dem. Ge oss då vår mat, vi är trötta på lekfarbröder, psykologer och charmörer.

Jesus är brudgum:

Joh 3:29  Brudgum är den som har bruden; men brudgummens vän, som står där och hör honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått. Joh 3:30  Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas. - 

Joh 3:31  Den som kommer ovanifrån, han är över alla; den som är från jorden, han är av jorden, och av jorden talar han. Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla, 


 Jesus är Guds son:

Joh 6:37  Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut. 

Joh 6:38  Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig. 

Joh 6:39  Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. 


Jesus är Messias

Joh 4:25  Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt."
Joh 4:26  Jesus svarade henne: "Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde."


Jesus är Gud

Joh 14:8  Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss."
Joh 14:9  Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?
Joh 14:10  Tror du icke att jag är i Fadern, och att Fadern är i mig? De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.