Translate

lördag 21 december 2013

12) Är det alltid fel att döma?

Mina frågor och bibelns svar ang kvinnorollen och relationer forts


Mat 5:7  Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. 


Mat 7:1  Döm inte, så blir ni inte dömda.
Mat 7:2  Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.
Mat 7:3  Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?
Mat 7:4  Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga?
Mat 7:5  Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. 


Herren är domare!


1Co 4:3  Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv.
1Co 4:4  Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig.
1Co 4:5  Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud. 

B) Betyder det här att när felande människor (vi) har gemenskap i en kyrka, och någon syndar grovt, att de andra varken bör tala om omvändelse eller döma ut dessa onda gärningar? Paulus kommenterar nödvändigt dömande inom församlingen,( två sidor av samma mynt?)


1Co 5:1  Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. 
1Co 5:2  Och ändå är ni uppblåsta. I stället borde ni ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. 
1Co 5:3  Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har för min del redan, som vore jag närvarande, 
1Co 5:4  i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde, sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman, 
1Co 5:5  för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag. 

1Co 5:6  Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 

1Co 5:7  Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 
1Co 5:8  Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. 
1Co 5:9  I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. 
1Co 5:10  Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. 
1Co 5:11  Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. 
1Co 5:12  Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? 
1Co 5:13  Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

 1Co 6:2  Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål?
1Co 6:3  Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting?

Pro 25:12  Såsom en gyllene örring passar till ett bröstspänne av fint guld, så passar en vis bestraffare till ett hörsamt öra.Vilka blir då konsekvenserna om församlingarna inte predikar omvändelse med nåden och varför är det inte ett mer kärleksfullt alternativ?

För att människor får en falsk frälsnings förvissning? 


Mat 7:21  Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mat 7:22  Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
Mat 7:23  Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'Ödmjuk är vägen! 

Jas 4:10  Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.
Jas 4:11  Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare.
Jas 4:12  Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.