Translate

torsdag 20 februari 2014

2Pe 1:5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,

2Pe 1:5  Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
2Pe 1:6  i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,
2Pe 1:7  i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.
2Pe 1:8  Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
2Pe 1:9  Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.
2Pe 1:10  Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.
2Pe 1:11  Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.