Translate

måndag 3 februari 2014

Act 22:15 Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört.

Act 22:6  Men när jag var på vägen och nalkades Damaskus, hände sig vid middagstiden att ett starkt sken från himmelen plötsligt kringstrålade mig.
Act 22:7  Och jag föll ned till marken och hörde då en röst som sade till mig: 'Saul, Saul, varför förföljer du mig?'
Act 22:8  Då svarade jag: 'Vem är du, Herre?' Han sade till mig: 'Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer.'
Act 22:9  Och de som voro med mig sågo väl skenet, men hörde icke rösten av den som talade till mig.
Act 22:10  Då frågade jag: 'Vad skall jag göra, Herre?' Och Herren svarade mig: 'Stå upp och gå in i Damaskus; där skall allt det bliva dig sagt, som är dig förelagt att göra.'
Act 22:11  Men eftersom jag, till följd av det starka skenet, icke mer kunde se togo mina följeslagare mig vid handen och ledde mig, så att jag kom in i Damaskus.
Act 22:12  Där fanns en efter lagen fram man, Ananias, vilken hade gott vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där.
Act 22:13  Denne kom nu och trädde fram till mig och sade: 'Saul, min broder, hav din syn igen.' Och i samma stund fick jag min syn igen och såg upp på honom.
Act 22:14  Då sade han: 'Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra ord från hans mun.
Act 22:15  Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört.
Act 22:16  Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans namn.'

Låt oss be för de Kristna som blir förföljda för sin tro. Må Herren bevara och välsigna dom och rädda dem ur fiendens hand!

Låt oss be att de som förföljer, blir frälsta liksom Paulus, att de får se Herrens ljus och omvänder sig.

Låt oss be, att de som inte ser, och dom som har blivit blinda, får sin syn tillbaka, så att de sedan, kan vittna om Herrens kraft.

Herre var oss nådig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.