Translate

lördag 11 januari 2014

15) Sammanfattning:Lagiskt eller laglöst?

(Mina frågor och bibelns svar ang kvinnorollen och relationer.)


I slutet av den föregående korta "bibelstudien" dök en ytterligare fråga upp, som blir en sorts avslutnings fundering på just den här biten:


Ibland verkar det som om diskussionen, kring kristna församlingar och deras inriktning, alltid handlar om ytterligheter: De lagiska eller de laglösa, men vilken är vilken, och vilket är värst? Hur är då Herrens väg?


A)De lagiska= Tror att man kan bli räddad genom goda gärningar och förlitar sig på lagen dvs självrättfärdighet.

(funkar inte)

Rom 2:12  alla de som utan lag hava syndat skola ock utan lag förgås, och alla de som med lag hava syndat skola genom lag bliva dömda.


B)De laglösa= Tror att man pga nåden har en sådan frihet att man kan bete sig hur som helst, utan att få dåligt samvete och vända om från sin synd, bryr sig inte om att följa några direktioner för det kristna livet.

(funkar inte heller)

Mat 7:21  Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mat 7:22  Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
Mat 7:23  Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

 Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den;


C)Vägen= Den smala vägen. (funkar!)

Mat 7:13  Gån in genom den trånga porten.

 och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

Mat 12:49  Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Se här är min moder, och här äro mina bröder! 
Mat 12:50  Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder."

Vilka är de saliga?


Mat 5:2  Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade:
Mat 5:3  "Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Mat 5:4  Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Mat 5:5  Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Mat 5:6  Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
Mat 5:7  Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Mat 5:8  Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Mat 5:9  Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
Mat 5:10  Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.
Mat 5:11  Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.
Mat 5:12  Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

Jesus, det sanna ljuset.

Joh 1:9  Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.
Joh 1:10  I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.
Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.
Joh 1:12  Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;
Joh 1:13  och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.

Joh 1:17  ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus. 

Joh 1:18  Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.