Translate

måndag 6 januari 2014

Eph 2:19 Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,

Eph 2:11  Kommen därför ihåg att I förut, I som voren hedningar i köttet och bleven kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer göres på köttet -
Eph 2:12  kommen ihåg att I på den tiden, då när I voren utan Kristus, voren utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.
Eph 2:13  Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.
Eph 2:14  Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.
Eph 2:15  Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,
Eph 2:16  och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.
Eph 2:17  Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren fjärran, och om frid för dem som voro nära.
Eph 2:18  Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.

Eph 2:19  Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,
Eph 2:20  uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,
Eph 2:21  i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren.
Eph 2:22  I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.