Translate

tisdag 21 januari 2014

Jesus adresserar hyckleri, och orättfärdigt ledarskap.


De skriftlärde och fariseerna brukade:


1)Tala fina ord, men inte göra det själva.


Mat 23:1  Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar
Mat 23:2  och sade: "På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.
Mat 23:3  Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke.
Mat 23:4  De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.


2)Sätta sig själva i centrum, försöka få Herrens ära till sig själva.


Mat 23:5  Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.
Mat 23:6  De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna
Mat 23:7  och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'.
Mat 23:8  Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.
Mat 23:9  Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen.
Mat 23:10  Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus.
Mat 23:11  Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare.
Mat 23:12  Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.


3)Göra det svårt för människorna att bli frälsta.


Mat 23:13  Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.


4) Utnyttja de fattiga och svaga.


Mat 23:14  Ve eder, I skriftlärde och fariseér, I skrymtare, att I utsugen änkors hus, medan I för syns skull hållen långa böner. Därför skolen I få en dess hårdare dom.5) Vilseleda de nyomvända.


Mat 23:15  Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.