Translate

lördag 4 januari 2014

1Sa 2:1 Och Hanna bad och sade: "Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN;

1Sa 2:1  Och Hanna bad och sade: "Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning. 

1Sa 2:2  Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud. 

1Sa 2:3  Fören icke beständigt så mycket högmodigt tal; vad fräckt är gånge icke ut ur eder mun. Ty HERREN är en Gud som vet allt, och hos honom vägas gärningarna. 

1Sa 2:4  Hjältarnas bågar äro sönderbrutna, men de stapplande omgjorda sig med kraft. 

1Sa 2:5  De som voro mätta måste taga lega för bröd, men de som ledo hunger hungra icke mer. Ja, den ofruktsamma föder sju barn, men den moder som fick många barn vissnar bort. 

1Sa 2:6  HERREN dödar och gör levande, han för ned i dödsriket och upp därifrån. 

1Sa 2:7  HERREN gör fattig, han gör ock rik; han ödmjukar, men han upphöjer ock. 

1Sa 2:8  Han upprättar den ringe ur stoftet, ur dyn lyfter han den fattige upp, ty han vill låta dem sitta bredvid furstar, och en härlig tron giver han dem till arvedel. Ty jordens grundfästen äro HERRENS, och jordkretsen har han ställt på dem. 

1Sa 2:9  Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga förgöras i mörkret, ty ingen förmår något genom egen kraft. 

1Sa 2:10  De som strida mot HERREN bliva krossade, ovan dem dundrar han i himmelen; ja, HERREN dömer jordens ändar. Men han giver makt åt sin konung, han upphöjer sin smordes horn. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.