Translate

måndag 6 januari 2014

1Co 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?

 Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap? 
1Co 1:21  Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.
1Co 1:22  Ty judarna begära tecken, och grekerna åstunda visdom,
1Co 1:23  vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,
1Co 1:24  men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.
1Co 1:25  Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
1Co 1:26  Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.
1Co 1:27  Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.
1Co 1:28  Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud - ja, det som ingenting var - för att han skulle göra det till intet, som någonting var.
1Co 1:29  Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
1Co 1:30  Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
1Co 1:31  för att så skall ske, som det är skrivet: "Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.