Translate

lördag 4 januari 2014

Här följer ett citat från John Bunyans bok lag och nåd:


De på kristus troende stå alltså icke mera under gärningarnas förbund; ingen enda av det gamla förbundets befallningar, anklagelse eller fördömelsedomar, icke ens den minsta prick av dem kan användas mot det nya förbundets barn. Ingen synd kan fördöma dem,emedan lagens mun blivit tillstoppad därigenom att vår medlare Jesus Kristus gottgjort allt. o, välsignade förbund, välsignade förmåner! Varen därför vise, I arme betungade själar som ären det nya förbundets barn, och besinnen att till frihet har Kristus frigjort oss; stån därför fast och låten eder icke nytt fångas( eller av samvetet skrämmas) under träldoms ok"(Gal 5:1)d.ä  under det gamla förbundets befallningar, anklagelser och domar.
Invändning:Förhåller det sig så, då behöver man ju inte bekymra sig om vad man gör, utan kan då synda hur mycket som helst, eftersom ju Kristus gjort tillfyllest för våra synder.
Svar: Om jag skulle utpeka någon som bestämt vore under djävulens makt och uppenbarligen påväg till helvetet, så behövde jag blott visa på en människa som vore i stånd att så missbruka Guds nåd.skulle du vilja vara en syndare därför att Kristus är en Frälsare? Skulle du vilja låta synden överflöda därför att Hans nåd överflödar? (slut citat)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.