Translate

lördag 18 januari 2014

Varför överträder vi Guds bud för våra stadgars skull?


Mat 15:1  Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:
Mat 15:2  "Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta."
Mat 15:3  Men han svarade och sade till dem: "Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?
Mat 15:4  Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'
Mat 15:5  Men I sägen, att om någon säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom offergåva', då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder.
Mat 15:6  I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull.

Våra stadgar bryter också mot Herrens bud:


På grund av lojalitet till den rådande kulturen och feminismen,väljer de moderna kyrkorna att bortse ifrån eller bortförklara, bibelns tydliga krav på traditionella könsroller. Kvinnor får ha auktoritet över män, då "kyrkan" fogar sig efter samtidens kultur. Var det inte denna ljumma inställning till ordet, som kritiserades i Mat 15 ?

Vilket bud?


1Co 14:35  Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. -
1Co 14:36  Eller är det från eder som Guds ord har utgått? Eller har det kommit allenast till eder? 1Co 14:37  Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud.


Mat 15:7  I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade:
Mat 15:8  'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
Mat 15:9  och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'"

Mat 15:14  Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen."


Varför är det inte klokt, att ersätta Guds ord med människotankar, även om dessa verkar både goda och förmildrande?


Mat 16:21  Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bliva dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. 
Mat 16:22  Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: "Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras dig." 
Mat 16:23  Men han vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar.

Låt Herrens ord tysta hjärtats onda tankar.


Mat 15:16  Han sade: "Ären då också I ännu utan förstånd? 
Mat 15:17  Insen I icke att allt som går in i munnen, det går ned i buken och har sin naturliga utgång? 
Mat 15:18  Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan. 
Mat 15:19  Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse. 
Mat 15:20  Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan." 

Gud skiljer de kristna  från världen.

Joh 17:6  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig. De voro dina, och du har givit dem åt mig, och de hava hållit ditt ord.
Joh 17:7  Nu hava de förstått att allt vad du har givit åt mig, det kommer från dig.
Joh 17:8  Ty de ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått att jag är utgången från dig, och de tro att du har sänt mig.
Joh 17:9  Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina

Joh 17:17  Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.
Joh 17:18  Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen.
Joh 17:19  Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.
Joh 17:20  Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.